Mozart nam de opdracht aan, maar overleed voor hij het werk af kon maken. Zijn vrouw Constanze droeg er echter zorg voor dat het Requiem zo snel mogelijk zou worden voltooid. Nadat ze verschillende componisten had benaderd, was het in eerste instantie Joseph Eybler, maar later, in zijn geheel Franz Xaver Süßmayr, beiden vrienden en collega's van Mozart die het werk voltooiden.

Origineel van Mozart zijn het begin van het Requiem, gedeeltes van het Kyrie en het beroemde Dies Irae, en de eerste acht maten van het Lacrimosa. Van de overige delen had hij wat aanzetten en aanwijzingen voor de verdere uitwerking opgeschreven, die Süßmayr heeft opgevolgd. Maar Süßmayr heeft ook eigen toevoegingen gemaakt, waar wel eens vraagtekens bij zijn gezet. In de vorige eeuw zijn daarom talloze aangepaste versies van het Requiem geconstrueerd op basis van musicologisch onderzoek en nieuwe ontdekkingen. Zo werd in de jaren 60 een nog onbekende schets van Mozart gevonden met een einde voor het Dies Irae. Van de laatste delen (Sanctus, Benedictus, Agnus Dei en Communio) had Mozart nog niets genoteerd. Toch wordt gedacht dat Süßmayr voor die delen wel degelijk authentiek materiaal van Mozart heeft gebruikt, vanwege de hoge kwaliteit van de muziek.
Op 10 december 1791, vijf dagen na Mozarts dood, vond de première van het werk al plaats in de Michaelerkirche in Wenen.
Het werk behoort inmiddels tot de meest geliefde en gewaardeerde werken van Mozart.

Het leven van Mozart
Al vanaf zijn geboorte was Wolfgang Amadeus Mozart voorbestemd tot een muzikale carrière. Zijn vader Leopold Mozart was zelf een goede componist en werkte voor de aartsbisschop van Salzburg, toen Amadeus in 1756 werd geboren. Leopold had grote plannen met zijn zoon. In 1759 begon hij met intensief muziekonderricht aan Amadeus en diens bijna vijf jaar oudere zuster Maria Anna en in 1762 maakten de drie een grand tour door Europa.
Al op zijn 14e schreef Mozart zijn eerste opera en in 1773 kreeg hij zelfs een vaste aanstelling als hofmuzikant bij de aartsbisschop van Salzburg, een droombaan voor componisten, die maar moeilijk in hun levensonderhoud konden voorzien. Maar Mozart was ambitieus en vond dat zijn werk hem artistiek beperkte. Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk, was het muzikale centrum van Europa en tegen de uitdrukkelijke wens van zijn vader in, verhuisde hij er in 1781 heen.

Op 4 augustus 1782 trouwde Mozart met Constanze, de dochter van de familie Weber, waar Mozart woonde. In de loop van slechts acht jaar kregen zij zes kinderen. Twee bleven er slechts in leven: Karl en Franz.

constanzemozartDit portret van Mozart werd geschilderd door zijn zwager Joseph Lange. Rechts zijn vrouw Constanze.

Vanaf zijn derde had Mozart al duizenden concerten gespeeld, en ook in Wenen had hij een gevulde agenda.
Met al die concerten verdiende hij aardig, maar had hij ook veel kosten, vanwege het vervoer van hemzelf en zijn instrumenten van het ene concert naar het andere. Bovendien had de familie veel personeel in dienst. Om die reden werd het gezin voortdurend geplaagd door geldzorgen. Mozart stierf eind 1791 op 35 jarige leeftijd.

Hoewel hij maar 35 jaar is geworden, heeft Wolfgang Amadeus Mozart 50 symfonieën, 23 pianoconcerten, meer dan 20 opera’s en honderden andere composities geschreven. Hij was een muzikaal genie. Al in zijn eigen tijd was Mozart een bijzonder gerespecteerd componist, wiens werken doorlopend werden opgevoerd in de mooiste Europese concertzalen. De 14 jaar jongere Beethoven was sterk door Mozart geïnspireerd, en Haydn, een van de grootste voorbeelden voor Mozart, zei na diens dood dat er 100 jaar lang nergens ter wereld een muzikaal genie van hetzelfde kaliber te vinden zou zijn.
Mozart beheerste zo’n beetje alle muziekgenres tot in de perfectie: van kerkmuziek tot puur entertainment en van pianosonates tot reusachtige orkestwerken.
Het meest bijzondere is misschien wel dat zijn muziek nog altijd wordt opgevoerd en opgenomen. In Wenen is zijn erfenis nog springlevend.

Ich hatte viel Bekümmernis – Johann Sebastian Bach

Deze Cantate behoort tot Bachs meest uitgevoerde cantates. Over de ontstaansgeschiedenis heerst veel onzekerheid, maar Bach schreef de delen 2, 6 en 9 waarschijnlijk voor de rouwdienst van de vrouw van een hof functionaris in Weimar op 8 oktober 1713. Verder weten we uit een aantekening van Bach zelf, dat de cantate klonk op de derde zondag na Trinitatis: 17 juni 1714. Uit aantekeningen blijkt dat Bach de cantate hierna nog meerdere malen heeft uitgevoerd. Hierbij veranderde hij zaken zoals toonsoort, solisten- en orkestbezetting. Bach koos de cantate vervolgens in november 1720 uit voor zijn sollicitatie in Hamburg als organist aan de Jacobikirche.
De tekst van de cantate sluit weliswaar niet aan bij de evangelielezing van de derde zondag na Trinitatis, maar wel bij de epistellezing 1 Petrus 5: 6-11: 'Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.' De prachtige instrumentale inleiding, de Sinfonia, bepaalt de sfeer in het eerste gedeelte van het stuk: een diepe zucht van pijn en lijden. De cantate schetst de zorgen van het mensenhart dat zich van God verlaten voelt en in diep verdriet dreigt weg te zinken. Dan volgen tweegesprekken tussen Jezus en de ziel. De laatste delen bieden troost voor de gekwelde ziel, en moedigen aan om op God te vertrouwen. Deel 9 vormde waarschijnlijk het slot van de meest oorspronkelijke, zesdelige cantate. Bach combineert hierin de oudtestamentische psalmtekst (Psalm 116:7) ‘Sei nun wieder zufrieden’ met tekst en muziek van het destijds populaire kerklied ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ van Georg Neumark. De tekst van het laatste deel is gebaseerd op Openbaringen 5: 12-13. Hier zijn voor het eerst in de hele cantate, trompetten en pauken te horen. Het is een loflied aan God.
Een aantal teksten van de cantate zijn waarschijnlijk geschreven door Salomon Franck, die destijds hof dichter in Weimar was.
Euterpe voert voor u de laatst bekende versie uit, namelijk die van Leipzig (1723).