Requiem in d – W. A. Mozart (1756–1791)Mozart handschrift

Mozart schreef het Requiem aan het eind van zijn leven. Een anonieme klant had via een tussenpersoon een requiem bij hem besteld: muziek voor een rouwdienst.
Mozart bedacht en schetste de hele Requiemcompositie tijdens zijn laatste ziekbed in november en begin december 1791. Mozart heeft nooit geweten van wie de opdracht was gekomen, maar later bleek de klant graaf Franz von Walsegg te zijn, die het Requiem in februari 1792 wilde laten uitvoeren in een herdenkingsdienst voor zijn vrouw, die het jaar daarvoor op 20 jarige leeftijd was overleden. Mogelijk wilde hij doen alsof hij dit stuk zelf had gecomponeerd, wat hij al vaker, bij andere componisten had gedaan.

Historisch overzicht van onze concerten

Euterpe heeft een rijke geschiedenis. Hier vindt u een overzicht van de concerten van de afgelopen jaren.