De eerste 125 jaar van Euterpe

 Door L. Leicht.

  

Het was in november van het jaar 1869, dat een groepje jongemannen, oud-leerlingen van de Muziekschool die plaats moesten maken voor jongeren, uit liefde voor de zangkunst besloten een vereniging op te richten, die de naam ‘Deventer Zanggezelschap’ zou dragen. Als dirigent trad op de heer C.A. Brandts Buys, vrij spoedig opgevolgd door de heer Henri van den Berg. Beiden leidden met grote toewijding en zorg de jonge vereniging.

 

De repetities waren aanvankelijk in het Stadhuis. Vanaf 13 januari 1871 werden ze gehouden in het Klooster, waar men meer dan 50 jaar zou blijven.

 

In het seizoen 1872-1873 zongen voor het eerst dames mee. Op 21 juli 1884 werd besloten de naam te veranderen in ‘Euterpe’, de muze van het fluitspel.

Lees meer: De eerste 125 jaar van Euterpe

Historie van Euterpe

Een koor met geschiedenis. In november 1869 richtte een groepje oud-leerlingen van de Muziekschool, dat het veld moest ruimen voor jongere studenten, een vereniging op: het Deventer Zanggezelschap. Het koor kende vele verschillende bloeiperiodes en wisselde van dirigent en begeleiders. In 1884 veranderde de naam in "Euterpe". Zij is de verblijdende, de muze der lierpoëzie (gedichten voorgedragen met begeleiding van de lier, een ander snaarinstrument of de fluit). In de loop der jaren waren er diverse uitwisselingen met andere (internationale) koren. Iedere tijd had weer andere kenmerken. Het ledental steeg en daalde. Maar het plezier van samen muziek maken, blijft iets dat universeel en tijdloos is. Een uitvoering zingen voor een groot publiek, in of naast de Grote Kerk, met orkest en solisten, dat is iedere keer weer een hoogtepunt. De uitstraling van een amateurkoor van deze omvang uit de eigen bevolking werd ook tijdens de laatste uitvoering van de Matthäus Passion duidelijk. Het koor heeft een traditie in Deventer. In 2009 vierden we ons 140 jarig bestaan. De heer L. Leicht heeft een historisch overzicht van de eerste 125 jaar Euterpe geschreven.